Fimmalla on puuarkkitehdin laatimia talomalleja suunnittelun lähtökohdaksi, mutta voit tuoda rakennettavaksi myös muualla laaditut piirustukset.